Sydhavnens
spillested

Klein Søg Email Facebook Instragram Mad

Lejen inkluderer:

  • 15 berlinerborde (mål: 70×220 cm).
  • 30 tilhørende bænke.
  • Vask og køleskab (men ingen yderligere køkkenfaciliteter eller service).
  • Bardisk

Bemærk: Grundet den manglende isolering er det kun muligt at booke Pavillonen frem til kl. 22.00 af hensyn til naboerne (dog må oprydning gerne foregå frem til kl. 23:00).
Det er ikke tilladt for private arrangører at have forstærket lyd i pavillonen eller arrangementer med et lign. højt lydniveau.

REGLER FOR LOKALEBRUG I KARENS MINDE KULTURHUS

OPRYDNING
Lejer er forpligtet til at rydde lokalet op efter sig, samle al service på rullebord og smide al affald ud.

AFLYSNING

Aflysning af bookinger skal ske senest 1 måned før dit arrangement. Vi beder dog venligst om at få besked hurtigst muligt i tilfælde af aflysninger. Ved aflysning mindre end 1 måned før arrangementet, fakturerer vi for hele lokalelejen.

FORPLEJNING

Vi gør opmærksom på, at vi skal have besked om evt. ændringer i din ordre (ydelser, antal deltagere m.m.) senest 7 dage før dit arrangement. Forespørgsler senere end dette kan i udgangspunkt ikke imødekommes.

GENERELT

Lejer er forpligtet til at overholde kulturhusets husorden .

Lokalet må kun anvendes til det aftalte formål. Lejer må ikke videreleje og/eller overdrage brugen af det lejede til andre.

Der må ikke ryges i Kulturhuset. Al rygning foregår udendørs.

Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan ikke leje kommunale lokaler. Kommunen fører tilsyn og kan af lejer kræve de oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af tilsynet.

UDSTYR

Anvendelse af udstyr (f.eks. køleskab, kaffemaskine, projektorer m.v.)  finder sted på lejeres eget ansvar og skal afleveres tilbage i samme stand som ved overtagelse.  Kulturhuset ikke erstatningsansvarlig ved evt. funktionssvigt, uanset årsagen hertil.

ANSVAR

Lejer er erstatningsansvarlig for enhver skade på det lejede eller Kulturhusets øvrige areal, der forvoldes ved uforsvarlig adfærd.

Såfremt nøgler ikke tilbageleveres er lejer forpligtet til at erstatte disse, samt eventuelt erstatte udgifter til udskiftning af låse og lign., såfremt Kulturhuset finder dette påkrævet.

Kulturhuset er uden ansvar for støjgener el.lign. fra andre brugere af Kulturhuset.

Kulturhuset er ikke erstatningsansvarlige, såfremt det lejede ikke kan stilles til rådighed i henhold til det aftalte på grund af brand, vandskade, funktionssvigt el.lign. Kulturhuset vil dog så vidt muligt forsøge at skaffe erstatningslokale.

Såfremt disse regler ikke overholdes, vil lejer pålægges eventuelle udgifter.