Sydhavnens
spillested

Klein Søg Email Facebook Instragram Mad

Lejen inkluderer:

  • 20 store borde (mål: 80×120 cm).
  • 4 små borde (mål: 80×80 cm).
  • 85 stole.
  • Service (65 stk. tallerkener, dybe tallerkener, underkopper, kaffekopper, vandglas, rød- og hvidvinsglas).
  • Brugsret til et professionelt køkken.
  • Mulighed for at leje fadølsanlæg.

Bemærk: Når du booker lokalet i halbooking, så tillader systemet kun, at du booker lokalet frem til kl. 23.00, men du har lokalet til kl. 05.00. Der gives IKKE nedslag i prisen, selvom lokalet bookes fra et senere starttidspunkt end ovenstående.

Døre og vinduer ud til haven skal være lukkede efter kl. 20:00. Rygning og anden udendørs aktivitet foregår herefter i gården.

REGLER FOR LOKALEBRUG I KARENS MINDE KULTURHUS

RENGØRING
Rengøring er inkluderet i prisen. Bemærk at lejer er forpligtet til, at alle rengjorte borde og stole er placerede på de aftalte områder i caféen, samt at alt affald er smidt ud i containergården.

AFLYSNING

Aflysning af lokaleleje skal ske senest 3 måneder før dit arrangement. I så fald vil det fulde indbetalte beløb blive tilbageført.

Ved aflysning mindre end 3 måneder før din lejedato, fakturerer vi for hele lokalelejen.

GENERELT
Lejer er forpligtet til at overholde kulturhusets husorden.

Lokalet må kun anvendes til det aftalte formål. Lejer må ikke videreleje og/eller overdrage brugen af det lejede til andre.

Lokaler skal efterlades ryddelige. Affald tages ud, borde & stole stables, gulvet fejes.

Karens Minde Kulturhus lægger ikke hus til ungdomsfester, 18-års fødselsdage o.lign.

Der må ikke anvendes fyrværkeri, hverken i Kulturhuset eller på Karens Minde området.

Der må ikke ryges i Kulturhuset. Al rygning foregår udendørs.

Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan ikke leje kommunale lokaler. Kommunen fører tilsyn og kan af lejer kræve de oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af tilsynet.

UDSTYR
Anvendelse af udstyr (f.eks. køleskab, kaffemaskine, projektorer m.v.)  finder sted på lejeres eget ansvar og skal afleveres tilbage i samme stand som ved overtagelse.  Kulturhuset ikke erstatningsansvarlig ved evt. funktionssvigt, uanset årsagen hertil.

ANSVAR
Lejer er erstatningsansvarlig for enhver skade på det lejede eller Kulturhusets øvrige areal, der forvoldes ved uforsvarlig adfærd.

Såfremt nøgler ikke tilbageleveres er lejer forpligtet til at erstatte disse, samt eventuelt erstatte udgifter til udskiftning af låse og lign., såfremt Kulturhuset finder dette påkrævet.

Kulturhuset er uden ansvar for støjgener el.lign. fra andre brugere af Kulturhuset.

Kulturhuset er ikke erstatningsansvarlige, såfremt det lejede ikke kan stilles til rådighed i henhold til det aftalte på grund af brand, vandskade, funktionssvigt el.lign. Kulturhuset vil dog så vidt muligt forsøge at skaffe erstatningslokale.

Såfremt disse regler ikke overholdes, vil lejer pålægges eventuelle udgifter.