Sydhavnens
spillested

Klein Søg Email Facebook Instragram Mad

Lejen inkluderer:

  • Stort køleskab.
  • 20 borde – 180 x 80 cm
  • 8 runde borde – 110 cm i diameter
  • 85 stole

Bemærk: Når du booker lokalet i halbooking, så tillader systemet kun, at du booker lokalet frem til kl. 23.00, men du har lokalet til kl. 05.00.

Lejen inkluderer ikke køkken eller leje af service ( det er dog tilladt at medbringe mad og drikkevarer).

Noiseguard: Af hensyn til naboer er der installeret noiseguard i lokalet. Det betyder at såfremt musikken overstiger 100 db, vil en lampe blinke og du skal skrue ned for musikken.
Skruer du ikke ned for musikken, vil strømmen til alle stikkontakter blive afbrudt. Strømmen vil være tilbage efter ca. 60 sekunder.
I tidsrummet kl. 22.00 – 05.00 skal vinduerne være lukkede af hensyn til naboerne.
Hvis de åbnes, mens der er høj musik i lokalet, vil lampen lyse, og strømmen i lokalet vil blive afbrudt, hvis du ikke skruer ned.

REGLER FOR LOKALEBRUG I KARENS MINDE KULTURHUS

RENGØRING

Slutrengøring er med i prisen. Bemærk dog, at lejer skal rydde op efter sig, dvs. at alle borde og stole er rengjorte, stablede og placerede på de dertil afmærkede områder, og at affald er lagt i containerne i containergården.

AFLYSNING

Aflysning af lokaleleje skal ske senest 3 måneder før dit arrangement. I så fald vil det fulde indbetalte beløb blive tilbageført.

Ved aflysning mindre end 3 måneder før din lejedato, fakturerer vi for hele lokalelejen.

GENERELT

Lejer er forpligtet til at overholde kulturhusets husorden.

Lokalet må kun anvendes til det aftalte formål. Lejer må ikke videreleje og/eller overdrage brugen af det lejede til andre.

Lokaler skal efterlades ryddelige. Affald tages ud, borde & stole stables, gulvet fejes.

Karens Minde Kulturhus lægger ikke hus til ungdomsfester, 18-års fødselsdage o.lign.

Der må ikke anvendes fyrværkeri, hverken i Kulturhuset eller på Karens Minde området.

Der må ikke ryges i Kulturhuset. Al rygning foregår udendørs.

Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan ikke leje kommunale lokaler. Kommunen fører tilsyn og kan af lejer kræve de oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af tilsynet.

UDSTYR

Anvendelse af udstyr (f.eks. køleskab, kaffemaskine, projektorer m.v.)  finder sted på lejeres eget ansvar og skal afleveres tilbage i samme stand som ved overtagelse.  Kulturhuset ikke erstatningsansvarlig ved evt. funktionssvigt, uanset årsagen hertil.

ANSVAR

Lejer er erstatningsansvarlig for enhver skade på det lejede eller Kulturhusets øvrige areal, der forvoldes ved uforsvarlig adfærd.

Såfremt nøgler ikke tilbageleveres er lejer forpligtet til at erstatte disse, samt eventuelt erstatte udgifter til udskiftning af låse og lign., såfremt Kulturhuset finder dette påkrævet.

Kulturhuset er uden ansvar for støjgener el.lign. fra andre brugere af Kulturhuset.

Kulturhuset er ikke erstatningsansvarlige, såfremt det lejede ikke kan stilles til rådighed i henhold til det aftalte på grund af brand, vandskade, funktionssvigt el.lign. Kulturhuset vil dog så vidt muligt forsøge at skaffe erstatningslokale.

Såfremt disse regler ikke overholdes, vil lejer pålægges eventuelle udgifter.