Sydhavnens
spillested

Klein Søg Email Facebook Instragram Pil Booking Mad

GENERELT

 • Lejer/bruger er forpligtiget til at overholde kulturhusets husorden.
 • Lokalet må kun anvendes til aftalt formål og må ikke ske i strid med lovgivning og offentlige forskrifter.
 • Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan ikke leje kommunale lokaler. Kommunen fører tilsyn og kan af lejer kræve de oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af tilsynet.
 • Vi forbeholder os ret til at afvise fester, som vi vurderer kan være til gene for vores naboer.
 • Karens Minde Kulturhus kan desværre ikke lægge hus til ungdomsfester og 18-års fødselsdagsfester.
 • Lejer/bruger må ikke videreleje, herunder overdrage brugen af det lejede/lånte til andre.
 • Der må ikke uden samtykke foretages ændringer i det lejede, herunder fixeres skruer, søm og lign. i vægge og lofter uanset at disse fjernes.
 • Der må ikke anvendes fyrværkeri, hverken i Kulturhuset eller på Karens Minde-området.
 • Der må ikke ryges i kulturhuset, herunder i det lejede/lånte.

FORPLEJNING

 • Kan kun bestilles ved møder/seminarer/kurser og kun til minimum 10 kuverter.

ANSVAR

 • Det lejede/lånte skal afleveres tilbage i samme stand som ved overtagelse, opryddet og rengjort. Det samme gælder evt. lån eller leje af udstyr, eks. køleskab, kaffemaskine, borde, stole og lign.
 • Lejer/bruger er erstatningsansvarlig for enhver skade på det lejede/lånte eller kulturhusets øvrige areal, der forvoldes ved uforsvarlig adfærd på det lejede.
 • Kulturhuset er ikke erstatningsansvarlige, såfremt det lejede/lånte ikke kan stilles til rådighed i henhold til det aftalte på grund af brand, vandskade, funktionssvigt i vand, varme, el og lign. Kulturhuset vil dog så vidt muligt forsøge at skaffe erstatningslokale.
 • Kulturhuset er uden ansvar for lugt-, støj-, og lysgener, der evt. måtte hidrøre fra andre dele af kulturhuset.
 • Såfremt nøgler ikke tilbageleveres er lejer/bruger forpligtet til at erstatte disse samt eventuelt erstatte udgifter til omkodning og udskiftning af låse og lign., såfremt kulturhuset finder dette påkrævet.
 • Såfremt leje/brug af udstyr – eks. køleskab, kaffemaskine m.v. – indgår i aftalen, er Kulturhuset ikke erstatningsansvarlig på grund af funktionssvigt, uanset årsagen hertil. Anvendelse af udstyret sker for lejeres/brugers egen risiko.
 • Ved brand eller kriminelle handlinger kontaktes politi/brandvæsen på 112.

Såfremt disse regler ikke overholdes, vil lejer pålægges eventuelle udgifter.