Sydhavnens
spillested

Klein Søg Email Facebook Instragram Mad

Lejer/bruger er forpligtiget til at overholde kulturhusets husorden.

Lokalet må kun anvendes til aftalt formål og må ikke ske i strid med lovgivning og offentlige forskrifte.

Det lejede/lånte skal afleveres tilbage i samme stand som ved overtagelse, herunder ryddeliggjort og rengjort. Det samme gælder evt. lån eller leje af udstyr, eks. køleskab, kaffemaskine, borde, stole og lign.

Lejer/bruger er erstatningsansvarlig for enhver skade på det lejede/lånte eller kulturhusets øvrige areal, der forvoldes ved uforsvarlig adfærd på det lejede.

Såfremt nøgler ikke tilbageleveres er lejer/bruger forpligtet til at erstatte disse samt eventuelt erstatte udgifter til omkodning og udskiftning af låse og lign., såfremt kulturhuset finder dette påkrævet.

Vi forbeholder os ret til at afvise fester, som vi vurderer kan være til gene for vores naboer.

Karens Minde Kulturhus kan desværre ikke lægge hus til ungdomsfester og 18-års fødselsdagsfester.

Lejer/bruger må ikke videreleje, herunder overdrage brugen af det lejede/lånte til andre.

Der må ikke uden samtykke foretages ændringer i det lejede, herunder fixeres skruer, søm og lign. i vægge og lofter uanset at disse fjernes.

Der må ikke anvendes fyrværkeri, hverken i Kulturhuset eller på Karens Minde-området.

Ved møder/seminarer/kurser kan der kun bestilles forplejning til minimum 10 kuverter.

Der må ikke ryges i kulturhuset, herunder i det lejede/lånte.

Kulturhuset er uden ansvar for lugt-, støj-, og lysgener, der evt. måtte hidrøre fra andre dele af kulturhuset.

Kulturhuset er ikke erstatningsansvarlige, såfremt det lejede/lånte ikke kan stilles til rådighed i henhold til det aftalte på grund af brand, vandskade, funktionssvigt i vand, varme, el og lign. Kulturhuset vil dog så vidt muligt forsøge at skaffe erstatningslokale.

Såfremt leje/brug af udstyr – eks. køleskab, kaffemaskine m.v. – indgår i aftalen, er Kulturhuset ikke erstatningsansvarlig på grund af funktionssvigt, uanset årsagen hertil. Anvendelse af udstyret sker for lejeres/brugers egen risiko.

Ved brand eller kriminelle handlinger kontaktes politi/brandvæsen på 112.

Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan ikke leje kommunale lokaler. Kommunen fører tilsyn og kan af lejer kræve de oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af tilsynet.

Såfremt disse regler ikke overholdes, vil lejer pålægges eventuelle udgifter.